Golf Na Bytomskich Haldach Juz Jesienia

Golf Na Bytomskich Haldach Juz Jesienia Dodane przez: Paulina Kmieć, dodano: 2009-07-21


Prace na bytomskim Driving Range trwają. Pod koniec kwietnia wyznaczono obszar o powierzchni około 4ha, a następnie przystąpiono do prac projektowych związanych z zagospodarowaniem obiektu będącego polem treningowym do gry w golfa.

Chrztem bojowym dla przyszłego pola był majowy turniej Alternatif Golfa, podczas którego profesjonalni gracze z uznaniem ocenili usytuowanie obiektu oraz jego otoczenie.


W pierwszym etapie budowy przeprowadzono szereg prac agrotechnicznych. Z uwagi na złą jakość gleby oraz jej specyfikę, z obszaru inwestycji usunięto około czterech ton kamieni.


Szczególnie niesprzyjające warunki glebowe rodziły szereg obaw o wzrost traw, jednak umiejętnie dobrane nawozy oraz warunki pogodowe spowodowały, że nawierzchnia zazieleniała się dość szybko i bujnie. Jak zapowiada Marek Mutke, prezes Armady Development - Nie będziemy próżnować nawet podczas wakacji – już wkrótce obszar zostanie ogrodzony oraz pojawią się na nim zabudowania, które będą uzupełniały rekreacyjną funkcję terenu – mamy nadzieję, że jesienią pojawią się pierwsi gracze.. Dodatkowo czas miesięcy letnich zostanie poświęcony na pielęgnację nawierzchni.

Firma przeprowadziła także eksperyment związany z próbą „zazielenienia” skarp, sąsiadującego z Driving Range, zbiornika wodnego. Jak powszechnie wiadomo, nasypy z odpadów pogórniczych są szczególnie niepodatne na procesy związane z odtwarzaniem warstwy glebowej. Mimo wszystko, przeprowadzone przy współudziale specjalistów z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doświadczenie z hydrosiewem skarp na powierzchni około 800 m2,  wydaje się być zakończone powodzeniem.

O pełnym sukcesie będzie można mówić po zakończeniu sezonu wegetacyjnego jednak, czynione systematycznie, pomiary wzrostu traw pozwalają wierzyć, że doświadczenie zakończy się pomyślnie i w przyszłym roku będziemy mogli zatrawiać pozostałe skarpy zbiornika, podsumowuje Mutke.

DODATKOWE INFORMACJE:

Do wysiewu użyto traw Royal Barenbrug Group - lidera na światowym rynku traw. Mieszanki nasion traw Barenbrug stosowane są na czołowych polach golfowych w Polsce i na świecie, oraz innych obiektach sportowych, gdzie wymagana jest nawierzchnia najwyższej jakości (trawy Barenbrug są stosowane na najlepszych stadionach świata).


Oprócz klasycznych technik rolniczych, w końcowym etapie prac przygotowawczych, użyto glebogryzarki separacyjnej. Dopiero po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem nawierzchni przystąpiono do wysiewu traw. Biorąc pod uwagę specyficzne i trudne warunki często występujące na obszarach poprzemysłowych, w mieszankę włączono gatunki narażone na niedobór wody oraz, dodatkowo, odporne na przejściowe niedobory azotu w warstwie wierzchniej.

  •  

Dodaj komentarz