Lekcje Golfa Na Lekcji W F

Lekcje Golfa Na Lekcji W F Dodane przez: Paulina Kmieć, dodano: 2008-12-09

Pionierska Łódź czyli lekcje golfa w ramach 4 godziny w-f
Autorski program A&A Golf Club mający na celu wprowadzenie golfa do szkół
publicznych uzyskał poparcie Rady Miasta Łodzi.
Łódzcy radni przyjęli uchwałę w sprawie finansowania dojazdów uczniów na
lekcje golfa w ramach 4 godziny w-f. Koszt szkolenia młodziezy ponosi A&A Golf Club.
A&A Golf Club od 2 lat prowadzi działalnoś edukacyjno-wychowawczą w łódzkich
szkołach. Jak dotąd przeszkolono 60 nauczycieli i 150 uczniów.
Propagowanie golfa w szkołach to pierwszy krok do spopularyzowania tej dyscypliny sportu i
przełamywanie stereotypów o golfie jako dyscyplinie dla wybranych. 

Dodaj komentarz