Kurs Golfa Czupryna Dutczak

Kurs Golfa Czupryna Dutczak

Narzędzia

Portret użytkownika Handicap Golf Handicap Golf "----" Golfmaniak od:2010-06-29 Status:---- Moje wyniki
Średni wynik na polu: ----
Liczba eagle: ----
Liczba hole in one: ----
Najlepsza runda: ----

Kurs golfa Czupryna & Dutczak

Handicap Golf 2011-04-20

Wielu z Was pytało o detale kursu który proponujemy.

Główne pytania dotyczyły:
- Jak wygląda szkolenie w trakcie kursu ?
- Dlaczego ma nastapić postęp w handicapie ?
- Jakie ćwiczenia i treningi będą przeprowadzane w trakcie kursu

itp.

Poniżej znajdziecie więcej szczegółów na temat metody nauczania na naszym kursie.
Mamy nadzieję, że odpowie to na większość zadawanych nam pytań.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, gdyż naprawdę jest ona unikalna w Polski realiach i każdy amator który NAPRADĘchce zrobić duży postęp w krótkim czasie będzie bardzo usatysfakcjonowany.
problemem większości golfistów amatorów jest czas oraz motywacja do gry.
Kurs taki jak ten "wymusza" i jedno i drugie, a przy tym nie jest zbyt czasochłonny - zajmuje zaledwie 1 weekend w miesiącu prócz dwóch obozów po 1 tygodniu.

Pozdrawiamy serdecznie

Krzysztof Czupryna & Jerzy Dutczak


 

Charakterystyka ogólna

Kurs obejmuje wszystkie elementy gry w golfa tj. tee shot, długą grę, fairway bunker shot, pitching. Chipping, green bunker shot oraz putting.
Dodatkowo prowadzone są zajęcia z zakresu fitness odpowiednim dla golfa (oparte na metodach Katherine Roberts i Hanka Haneya), zajęcia ze strategii gry (cours management) oraz zajęcia z przygotowania mentalnego (metody NLP zastosowane w golfie).
Całość kursu podzielona jest na szereg bloków szkoleniowych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu.
Ponadto w trakcie kursu odbywa się szereg gier na polu.
W trakcie sesji weekendowych są to gry na 9 dołkach, a w trakcie obozów letniego i zimowego na 18 dołkach.
W trakcie gier prowadzona jest nauka strategii gry oraz wykorzystania nabywanych umiejętności.
Wiek ani zaawansowanie nie ma specjalnego znaczenia, gdyż uczestnicy będą podzieleni na grupy w zależności od swojego poziomu i ewentualnie wieku.

Metodologia nauczania

Całość kursu prowadzona jest zgodnie z koncepcja swingu Manuela de la Torre.
Obejmuje ona również krótką grę (chipping i pitching), grę z bunkra oraz puttowanie.
Koncepcja ta pozwala nauczyć się lub udoskonalić swój swing oraz technikę krótkiej gry w czasie wielokrotnie krótszym aniżeli nauczanie tradycyjne.

Niezwykle istotną cechą kursu, wyróżniająca go od innych jest nabywanie i doskonalenie umiejętności gry z zastosowaniem szeregu nowoczesnych metod treningowych takich jak:
a. Skale pomiarowe skuteczności elementów gry
b. Zawężanie celu
c. Nacisku psychologicznego przed i w trakcie gry
d. Wyłączania sensorycznego

W trakcie szkolenia nauczane też będą nasze autorskie metody gry między innymi ChipIN, Bogey Meter, Strategy and Safe Play i inne.

  

Przykład metodyki

Jako przykład metodyki nauczania i doskonalenia gry opisujemy poniżej putting.
W puttingu wyróżniamy kilka parametrów (o różnych poziomach w zależności od handicapu) które należy doskonalić i na podstawie których dokonywana jest ocena wzrostu skuteczności.
Parametry te to dla puttingu:
a. Statyczne elementy techniki
b. Dynamiczne elementy techniki
c. Mentalne elementy techniki
d. Precyzja uderzenia
f. Elastyczność odległości
g. Czytanie greenu
h. Presja psychologiczna
i. Strategia puttowania
j. Normy puttowania

W zależności od posiadanego handicapu uczestnik kursu musi opanować różne poziomy w/w parametrów.
Przykładowo dla handicapu 27 będą to:
a. Statyczne elementy techniki – elementy GASP + 1 czyli Grip, Alignement, Stance i Posture oraz Ball position dostosowane do budowy ciała, charakterystyki puttera, preferencji uderzenia itd.

b. Dynamiczne elementy techniki – rytm, tempo, droga główki, pozycja główki, celowanie odpowiednie dla budowy ciała i preferencji uderzenia

c. Mentalne elementy techniki – przygotowanie określonej rutyny przed uderzeniem oraz zawężanie celu

d. Precyzja uderzenia – praca nad dystansem od 1 do 3 stóp od celu

f. Elastyczność odległości – praca nad dystansem od 5 do 10 kroków

g. Czytanie greenu – praca nad dystansem od 10 do 15 kroków oraz koncepcja Zero Line

h. Presja psychologiczna – utrudnienia przez zawężenie celu x 2, czasu puttowania (z rutyna i bez), efektu puttowania (5- 10 piłek) oraz innych elementów zakłócających.

i. Strategia puttowania – promień 10 kroków od dołka z 3 nachyleniami.

j. Normy puttowania – 2 stopy – 100% skuteczności, 3 stopy – 90% skuteczności, 5 kroków - 100% skuteczności, 10 kroków - 85% skuteczności

 

Każdy parametr powyżej jest osiągany przy pomocy szeregu specjalnych ćwiczeń.
Postęp gracza uwidacznia się w przypadku puttingu w zakresie precyzji, elastyczności, umiejętności czytania greenu oraz odporności psychicznej.

Dla każdego innego elementu gry występować będą różne parametry nauki i oceny skuteczności gry oraz ich różne poziomy trudności.

Efekty kursu

Ponieważ kurs obejmuje wszystkie elementy gry i jest prowadzony dla wielu parametrów do każdego z nich, postęp jest bardzo szybki i co najważniejsze trwały.
Najważniejsze efekty kursu to:
a. Wzrost wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat każdego elementu gry w zakresie techniki, elementów zakłócających oraz metod treningu

b. Wzrost stałości i powtarzalności uderzeń danego elementu gry, a w przypadku strategii gry wypracowanie skutecznych strategii w zależności od handicapu i okoliczności

c. Wzrost odporności psychicznej podczas gry i jej kluczowych momentów

d. Poznanie i tzw. kalibracja swoich kijów w zakresie scoringu (od 50 do 120m), chippingu (proporcje lot/toczenie), pitchingu (wysokość lotu/toczenie się) itd.

e. Wzrost precyzji (celności) wszystkich rodzajów uderzeń oraz rozszerzenie gamy uderzeń możliwych do zastosowania

Globalnym wynikiem kursu będzie obniżenie handicapu w zależności od poziomu początkowego.
Handicapy powyżej 30 – cel 15 punktów w trakcie trwania kursu
Handicapy 20-27 – cel 10 punktów w trakcie trwania kursu
Handicapy 15-19 – cel pojedynczy handicap w trakcie trwania kursu
Handicapy 10-14 – cel handicap 6-7

Informacje na temat zapisów na kurs, dat sesji itp. znajdują się na stronie http://www.handicapgolf.pl/info4.php
 

Hydepark

Tylko znajomi mogą komentować profil

Komentarze

Brak komentarzy

Zagraj w golfa online

Dodaj komentarz