Regulamin Sprzedazy Karty Rabatowej Golf Fee Card

Regulamin Sprzedazy Karty Rabatowej Golf Fee Card

1. Informacje ogólne

Sprzedaż kart rabatowych Golf Fee Card jest prowadzona przez firmę Smart Marketing Solutions z siedzibą w Warszawie przy pl. Inwalidów 10 lok. 118, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 108381, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, NIP: 113-070-14-28.

Wszystkie nazwy firm i znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są własnością tychże firm.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. Członkostwo w Golf Fee Card

By stać się członkiem Golf Fee Card należy wypełnić formularz zamówieniowy

Aby zamówić kartę rabatową Golf Fee Card należy wypełnić formularz zamówieniowy znajdujący się na stronie internetowej www.golfmania.pl i przesłać go na adres golfmania@golfmania.pl lub na adres Smart Marketing Solutions, 01-552 Warszawa, pl. Inwalidów 10 lok.118.

Po złożeniu zamówienia, zamawiający powinien wpłacić odpowiednią kwotę na konto Smart Marketing Solutions przekazem lub przelewem bankowym.

Smart Marketing Solutions; 01-552 Warszawa, pl. Inwalidów 10 lok. 118
Lukas Bank, nr konta: 29 1940 1076 3000 2454 0000 0000

Do kwoty zamówienia należy dodać koszty przesyłki - koszt jednej przesyłki wynosi 7 zł.
Członkowstwo w Golf Fee Card pozwala jego właścicielowi grać na polach partnerskich ze zniżką w wysokości, jaka jest podana w Golf Fee Card Guide. Zniżki są liczone od standardowej ceny za green fee dla dorosłej osoby i zazwyczaj dotyczą jednej pełnej rundy na 18 dołkach, chyba że ustalono inaczej podczas rezerwowania gry.

Osobą uprawnioną do korzystania z karty rabatowej jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana. Karty nie można odstępować innym osobom. Użytkownik karty, legitymując się nią na polu partnerskim, jest zobowiązany przedstawić jeszcze jeden dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. Użytkownik karty musi mieć ukończone 16 lat.

Karta rabatowa Golf Fee Card jest ważna przez 12 miesęcy. Karta przedłużana jest automatycznie na kolejny rok, jeśli informacja o rezygnacji z członkostwa nie zostanie przesłana najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem terminu jej obowiązywania.

Do zakupy partnerskiej karty Golf Fee Card są uprawnione jedynie osoby, które kupiły kartę podstawową Golf Fee Card.

3. Użytkowanie karty rabatowej Golf Fee Card

Karta rabatowa Golf Fee Card może być wykorzystywana jedynie na polach partnerskich. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami.

Warunkiem uzyskania specjalnych warunków rabatowych jest okazanie karty rabatowej Golf Fee Card podczas rezerwacji gry na polu partnerskim.

Karta rabatowa Golf Fee Card nie może być wykorzystania do rezerwacji gry podczas turniejów firm, związków lub klubów.

Szczegóły dotyczące pól partnerskich powstały na podstawie otrzymanych informacji i mogą podlegać zmianom bez powiadomienia członków Golf Fee Card. Dokładamy szczególnej staranności by zapewnić jak największą aktualność informacji, lecz nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy lub zmiany w szczegółach.

4. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przesyłane przez klientów do naszej firmy są chronione zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Za zgodą klientów, dane te są gromadzone i przetwarzane przez administratora danych osobowych oraz przez inne podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie umowy zawartej z administratorem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało w celach marketingowych przez podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania łącznie z prawem sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dodaj komentarz