Pitching Wedge

Pitching Wedge

Pitching wedge  -  dosł. „klin do wybicia”, a w golfie - kij do wybicia piłki w górę i na  krótką odległość.

Dodaj komentarz